Why won't my Lumia 521 let me delete video?

Printable View