Uninstalling Chrome on Windows 10.

Printable View