Nokia Beamer does not work on Nokia Lumia 720?

Printable View