1. hope4wp's Avatar
  Lol ๐Ÿ˜
  05-05-2014 12:50 PM
 2. sahib lopez's Avatar
  im being lectured n OSPF priority x.x
  05-05-2014 12:55 PM
 3. sahib lopez's Avatar
  I like listing to this guy music he does for this anime
  05-05-2014 12:57 PM
 4. worldspy99's Avatar
  I guess I screwed my SG-T211 :|
  Have you tried this? Get the toolkit from Skipsoft and get your device back to factory settings and then proceed again!
  SkipSoft.net | Control your device the way YOU want to

  [Recovery & Root] [T211] CWM Recovery v6.0.4.8 Unofficial - Page 6 - xda-developers
  05-05-2014 12:59 PM
 5. hope4wp's Avatar
  it was a bugged ODIN lol :(
  05-05-2014 01:01 PM
 6. sahib lopez's Avatar
  well off to do some lab work or hands on stuff
  05-05-2014 01:08 PM
 7. Kazashimo's Avatar
  What to eat...hmm... Turkey sandwich, or pb & j?
  05-05-2014 01:15 PM
 8. N_LaRUE's Avatar
  Why what happened? I have heard good things about them and have been tempted to fly them a couple of times...

  I'll explain later.
  05-05-2014 01:19 PM
 9. hope4wp's Avatar
  well off to do some lab work or hands on stuff
  Email ๐Ÿ“ง
  05-05-2014 01:20 PM
 10. Kazashimo's Avatar
  Turkey sandwich it is!
  05-05-2014 01:26 PM
 11. Kazashimo's Avatar
  Turkey sandwich it is!  You sir, are a genius!
  05-05-2014 01:31 PM
 12. Kazashimo's Avatar
  ...

  Sent from my RM-877_nam_att_205 using Tapatalk
  05-05-2014 01:31 PM
 13. hope4wp's Avatar
  Wow ๐Ÿ˜ฒ
  05-05-2014 01:35 PM
 14. sahib lopez's Avatar
  true dream ..hmmmmmm
  05-05-2014 01:48 PM
 15. sahib lopez's Avatar
  well im done and it only took me an hr
  05-05-2014 02:06 PM
 16. Himanshu Chowdhary's Avatar
  Shu can you PM me your email id?
  I need to empty my inbox in order to send more PM , here it is:- himanshu.chowdhary@mobilenations.com
  Guytronic likes this.
  05-05-2014 02:09 PM
 17. hope4wp's Avatar
  I need to empty my inbox in order to send more PM , here it is:- himanshu.chowdhary@mobilenations.com
  I sent you an email ๐Ÿ“ง
  Himanshu Chowdhary likes this.
  05-05-2014 02:17 PM
 18. LTTG's Avatar
  I'm NOT having a good day. PayPal not sending payments, and I can't access my hotmail. Someone please cheer me up :'(
  05-05-2014 02:22 PM
 19. sahib lopez's Avatar
  I'm NOT having a good day. PayPal not sending payments, and I can't access my hotmail. Someone please cheer me up :'(
  Hmmmm how about a joke? How do you make an egg roll ?
  LTTG likes this.
  05-05-2014 02:24 PM
 20. Himanshu Chowdhary's Avatar
  I sent you an email
  check ya email
  Guytronic likes this.
  05-05-2014 02:24 PM
 21. sahib lopez's Avatar
  Just a feeling ๐Ÿ˜ I feel. Hungry ๐Ÿ˜‹
  05-05-2014 02:26 PM
 22. sahib lopez's Avatar
  Beautiful goodbye is dripping from eyes
  05-05-2014 02:30 PM
 23. worldspy99's Avatar
  I'm NOT having a good day. PayPal not sending payments, and I can't access my hotmail. Someone please cheer me up :'(
  My PayPal payment is also stuck :-(
  05-05-2014 02:35 PM
 24. sahib lopez's Avatar
  I'm at a payphone , trying to go home. All of my change was spend on you ๐Ÿ ๐Ÿ˜ต
  05-05-2014 02:38 PM
 25. sahib lopez's Avatar
  My PayPal payment is also stuck :-(
  Then its PayPal's fault !
  LTTG likes this.
  05-05-2014 02:39 PM
145,203 ... 24562457245824592460 ...

Similar Threads

 1. WC app: Can't log on?
  By Nogitsune Micah in forum Windows Central for Windows Phone - App Support
  Replies: 18
  Last Post: 10-23-2014, 07:53 AM
 2. Do you use HipChat? Tell them why you want a native app for Windows Phone
  By WindowsCentral.com in forum Windows Central News Discussion
  Replies: 0
  Last Post: 10-22-2014, 02:42 PM

Tags for this Thread

LINK TO POST COPIED TO CLIPBOARD