Takes 3-4 secs to access start screen?

Printable View